RODO

Obowiązek informacyjny  RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Co RODO oznacza?

Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest KRAJAN MEBLE Karol Ciesielski Krajanka 28, 98-410 Czastary, NIP: 619-125-71-72
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu realizacji Państwa zgłoszenia/zamówienia.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego . – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zgłoszenia/zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.